5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

Browse the data

Displaying 52901 - 52920 of 53069
Summary:

What changes have occurred in your living environment in the past 12 months?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWER Q157]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWER Q157]. Has this event influenced your travel behavior?Multiple answers possible

Summary:

De vragenlijst is bijna afgelopen. Om uw reisgedrag te kunnen analyseren, willen we graag de postcode en het huisnummer van uw woonadres weten. (vraag1:) Wat is uw postcode? (vraag2:) Wat is uw huisnummer? Postcode: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen...

Summary:

The questionnaire is almost finished. In order to be able to analyze your movements, we would like to know the zip code and house number of your home address. Postcode: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you...

Summary:

Om woon-werkverkeer te kunnen analyseren, willen we graag weten op welk adres buitenshuis u het meest werkt. Straatnaam: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD] Plaats: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen niveau verwerkt en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren....

Summary:

To be able to do analyzes with regard to commuting, we would like to know at which address you work the most outside the home. Street name: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD] Place: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you personally. If you...

Summary:

Dit is het einde van de persoonsvragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname. Wanneer de dagboekdagen aanbreken ontvangt u per e-mail een uitnodiging. Als u ook het dagboek volledig invult, maakt u kans op één van de 1.000 bol.com bonnen ter waarde van €10.

Summary:

This is the end of the questionnaire. Thank yu for your participation. You will reiceve an e-mail when you can start filling in the travel diary. If you fill in the diary completely, you have a chance on winning one of the 1000 bol.com gift cards of 10eu.

Summary:

We zouden graag van u weten wat u van de vragenlijst vond. Welk rapportcijfer (van 1 t/m 10) zou u de vragenlijst geven?

Summary:

We would like to know what you think of the questionnaire. Which grade (1-10) would you give the questionnaire?

Summary:

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst?

Summary:

Do you have any other remarks concerning the questionnaire?

Q29

Summary:

Nieuwe deelnemer aan MPN

Q29

Summary:

New participant in the MPN

Q10

Summary:

De volgende vragen zijn bedoeld voor [Naam], de [geslacht] van [leeftijd] jaar. Wil [hij/zij] aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?

Q10

Summary:

The following questions are meant for [Name], the [gender] of [age] year. Does [he/she] want to participatie in this research and fill in the questionnaire?

Q1

Summary:

Deze vragenlijst is bedoeld voor 'de poortwachter'. Dat is degene in uw huishouden van wie de contactgegevens gebruikt worden voor alle correspondentie vanuit TNS NIPO. (Veelal is dat degene die zich heeft aangemeld voor NIPObase.) In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw...

Q1

Summary:

This questionnaire is intended for the gatekeeper in your household. The gatekeeper is the person in your household whose contact details are used for all correspondence with TNS NIPO. (This is often the person who registered for the NIPObase.) In this questionnaire we ask you a number of...

Q27

Summary:

U geeft aan dat u niet de poortwachter bent. Wie is volgens u de poortwachter binnen dit huishouden?De poortwachter is degene binnen uw huishouden die de contacten met TNS NIPO onderhoudt of dit het vaakst doet.

Pages