5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52461 - 52480 of 52658
Summary:

Houdt u / Hou je in uw / je reisgedrag rekening met het milieu?

Summary:

Do you take the environment into account in your travel behavior?

Summary:

Hoe houdt u / hou je in uw / je reisgedrag rekening met het milieu?

Summary:

How do you take the environment into account in your travel behavior?

Q42

Summary:

De volgende vragen gaan over de invloed van levensgebeurtenissen op mobiliteit. Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw / jouw werk en/of studie heeft u/heb je de afgelopen 24 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Q42

Summary:

The following questions are about the influence of life events on mobility. Which of the following events related to your work and / or studies have you experienced in the past 24 months?Multiple answers possible

Summary:

Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw huishouden heeft u/heb je de afgelopen 24 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Which of the following events related to your household have you experienced in the last 24 months?Multiple answers possible

Summary:

Hoe lang geleden heeft of hebben deze gebeurtenis(sen) plaatsgevonden?

Summary:

How long ago did or did these events occur?

Q44

Summary:

Hebben de gebeurtenis(sen) die u/je de afgelopen 24 maanden heeft/hebt meegemaakt invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag? Het gaat hierbij zowel om de werk als privé gebeurtenissen.Meerdere antwoorden mogelijk

Q44

Summary:

Have the event(s) you experienced in the past 24 months affected your travel behavior? This concerns both work and private events.Multiple answers possible

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven: [INSERT ANSWER Q044 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q044] Welke gebeurtenis(sen) was of waren hierop het meest van invloed?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

You indicated: [INSERT ANSWER Q044 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q044] Which event (s) had the most influence on this?Multiple answers possible

Summary:

De volgende vragen gaan over de invloed van levensgebeurtenissen op mobiliteit. Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw werk en/of studie heeft u/heb je de afgelopen 12 maanden meegemaakt?

Summary:

The following questions are about the influence of life events on mobility. Which of the following events related to your work and / or study have you experienced in the past 12 months?

Summary:

Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw huishouden heeft u/heb je de afgelopen 12 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Which of the following events related to your household have you experienced in the past 12 months?Multiple answers possible

Summary:

Hoe lang geleden heeft of hebben deze gebeurtenis(sen) plaatsgevonden?

Summary:

How long ago have these events occurred?

Pages