5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52541 - 52560 of 52658

Q38

Summary:

Hoe vaak wordt de auto met kenteken .. voor privé doeleinden gebruikt?

Q38

Summary:

How many times is the car with registration number … is for private purposes?

Q39

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto met kenteken .. minimaal eens per maand?

Q39

Summary:

Who in your household uses the car with registration … at least once per month?

Q13

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto met kenteken .. het meest?

Q13

Summary:

Who in your household uses the car with registration … most frequently?

Q14

Summary:

Zijn er nog andere auto’s in uw huishouden aanwezig?

Q14

Summary:

Are there other cars present in your household?

Q15

Summary:

We stellen u een aantal vragen over de auto(‘s) in uw huishouden, waarbij we beginnen met de auto die als laatste in het huishouden erbij gekomen is. Wat is het merk van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?

Q15

Summary:

We will ask you a number of question about the car(s) in your household, whereby we begin with the car that has most recently been added to your household. What is the brand of the most recent car in your household?

Q16

Summary:

Wat is het model van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?

Q16

Summary:

What is the model of the most recent car in your household?

Q17

Summary:

Wat is het bouwjaar van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?Indien u het bouwjaar niet precies weet, probeert u dan een schatting te maken. Indien u het echt niet weet, maak dan gebruik van de weet niet-knop.

Q17

Summary:

What is the model year of the most recent car in your household?If you do not know the exact model year, please try to make a close estimate. If you really have no idea, please use the 'do not know' button.

Q18

Summary:

Op welke brandstof rijdt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?

Q18

Summary:

What type of fuel does the most recent car in your household use?

Q19

Summary:

Hoeveel kilometers worden er gemiddeld per jaar met de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is gereden?

Q19

Summary:

How many kilometers on average per year are driven with the the most recent car in your household?

Q20

Summary:

De auto die als laatst in uw huishouden erbij gekomen is, is...

Q20

Summary:

The car that was added most recent to your household was …

Pages