5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52561 - 52580 of 52658

Q21

Summary:

Wat is de bijtellingscategorie van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?

Q21

Summary:

What is the addition (of the car's list price) category to taxable income for this most recent car in your household?

Q40

Summary:

Hoe vaak wordt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is voor privé doeleinden gebruikt?

Q40

Summary:

How many times is the most recent car in your household used for private purposes?

Q41

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is minimaal eens per maand?

Q41

Summary:

Who in you household uses the most recent car in your household at least once per month?

Q22

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is het meest?

Q22

Summary:

Who in you household uses the most recent car in your household most?

Q23

Summary:

Zijn er nog andere auto’s in uw huishouden aanwezig?

Q23

Summary:

Are there other cars present in your household?

Q24

Summary:

Welke van de volgende parkeervoorzieningen zijn bij uw woning aanwezig? Wilt u deze vraag ook beantwoorden als u geen auto heeft of nooit een auto gebruikt?Meerdere antwoorden mogelijk

Q24

Summary:

Which of the following parking provisions are present in your neighborhood? Will you also answer this question if you do not have a car or have never used a car?Multiple answers possible

T4

Summary:

U treft hier niet het gebruikelijke NIPOints-scherm aan, omdat onze dank voor deelname wat anders geregeld wordt voor MPN-panelleden, te weten: 1: elk huishouden dat volledig* deelneemt krijgt standaard 65 NIPOints na afloop van het project 2: alle personen maken kans op één van de 400 Bol.com-...

T4

Summary:

Here you will not find the usual NIPOints-screen, because we wish to express our gratitude to participating MPN panellists in a special way, namely: 1: each household that fully* participates receives as standard 65 NIPOints at the completion of the project 2: each person has a chance to win...

Summary:

Blok 1: Mijn Addressen

Summary:

Block 1: My addresses

Q1

Summary:

Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur ‘s nachts)?

Q1

Summary:

Where were you on <date> at midnight (00:00)

Q2

Summary:

Waar ging u toen naar toe?

Q2

Summary:

Where did you go to?

Pages