5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52501 - 52520 of 52658

T1

Summary:

DE VOLGENDE TEKST IS BELANGRIJK, wilt u het alstublieft goed lezen? Als u nu op ‘Verder’ klikt wordt u doorgelinkt naar de MPN-website. Voor een soepel verloop van de dagboekdagen vragen we u: (1) het persoonlijke MPN-account NU DIRECT aan te maken (2) uw account toe te voegen aan uw...

T1

Summary:

THE FOLLOWING TEXT IS IMPORTANT, will you please read it carefully? If you now click 'Next', you will be redirected to the MPN website. To ensure that diary days run smoothly, we ask that you please: (1) NOW IMMEDIATELY create the personal MPN-account (2) add your account to your favorites in...

T6

Summary:

U treft hier niet het gebruikelijke NIPOints-scherm aan, omdat onze dank voor deelname wat anders geregeld wordt voor MPN-panelleden, te weten: 1: elk huishouden dat volledig* deelneemt krijgt standaard 65 NIPOints na afloop van het project 2: alle personen maken kans op één van de 400 Bol.com-...

T6

Summary:

Here you will not find the usual NIPOints-screen, because we also wish to express our gratitude to MPN panellists for their participation in a special way, namely: 1: each household that fully* participates receives as standard 65 NIPOints at the completion of the project 2: each person has a...

Q1

Summary:

Deze vragenlijst is bedoeld voor 'de poortwachter'. Dat is degene in uw huishouden van wie de contactgegevens gebruikt worden voor alle correspondentie vanuit TNS NIPO. (Veelal is dat degene die zich heeft aangemeld voor NIPObase.) In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw...

Q1

Summary:

This questionnaire is intended for the gatekeeper in your household. The gatekeeper is the person in your household whose contact details are used for all correspondence with TNS NIPO. (This is often the person who registered for the NIPObase.) In this questionnaire we ask you a number of...

Q27

Summary:

U geeft aan dat u niet de poortwachter bent. Wie is volgens u de poortwachter binnen dit huishouden?De poortwachter is degene binnen uw huishouden die de contacten met TNS NIPO onderhoudt of dit het vaakst doet.

Q27

Summary:

You have indicated that you are not the gatekeeper. Who then is the gatekeeper in your household? The gatekeeper is the person in your household who maintains contact with TNS NIPO or does so most frequently.

Q26

Summary:

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door de poortwachter wordt ingevuld. Wil [hij/zij] deze vragenlijst nu invullen?

Q26

Summary:

It is important that this questionnaire be completed by the gatekeeper. Will [he/she] please complete the questionnaire?

T5

Summary:

Een groot deel van de volgende vragen heeft u in een vorig jaar al eerder beantwoord, maar in een jaar kan veel veranderen. Daarom leggen we deze vragen nogmaals aan u voor.

T5

Summary:

Last year you already answered many of the folowing questions, but much can change in one year. We therefore ask you these questions once again.

Q2

Summary:

We beginnen met een paar vragen over de samenstelling van uw huishouden. Volgens onze gegevens in NIPObase bestaat uw huishouden uit de volgende personen: Is dit juist?

Q2

Summary:

We begin with a few questions about the composition of your household. According to our information in the NIPObase, your household consists of the following people: Is this correct?

T3

Summary:

Uw antwoord komt niet overeen met de gegevens die TNS NIPO van u heeft. Wilt u alstublieft inloggen op --- nipobase.tns-nipo.com --- en hier de juiste gegevens verwerken? Ter info: Uw respondentnummer staat altijd in de uitnodigingsemails die u van TNS NIPO ontvangt. Mocht u uw wachtwoord...

T3

Summary:

Your answers do not correspond with the information that TNS NIPO has about you. Will you please log in to --- nipobase.tns-nipo.com --- and enter the correct information there? For your information: Your respondent number is always mentioned in the invitation email that you received from TNS...

Q34

Summary:

Hebt u de samenstelling van uw huishouden aangepast in NIPObase?

Q34

Summary:

Did you alter the composition of your household in NIPObase?

Q36

Summary:

Wanneer u de samenstelling van uw gezin niet aanpast in NIPObase vervalt helaas de mogelijkheid om deel te nemen aan het Mobiliteitspanel Nederland. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om uw gezinssamenstelling aan te passen in NIPObase, dan kunt u contact opnemen met TNS NIPO...

Q36

Summary:

If you do not alter the composition of your family in the NIPObase, it is unfortunately no longer possible to participate in the Netherlands Mobility Panel. If, due to technical reasons, it is not possible for you to alter the composition of your household in NIPObase, please contact TNS NIPO...

Pages